Zalo

    Giỏ hàng của bạn trống!

Giỏ Quà Tết Vang Ý - Canonico

Tình trạng: Còn trong kho
2,265,000đ

Khắc logo, thông tin doanh nghiệp theo yêu cầu

1        Cantine due Palme CANONICO                                  Italy

2        Roasted Salted Cashew Nuts                                     Vietnam

3        Kalfany Ice-refreshing Candies                                   Germamy

4        Loyd Classic Tea                                                          Poland

5        Walkers Chocolate Chunk & Hazenut Biscuits             France

6        Durian White Coffee                                                     Vietnam

7        Solidarnosc Golden Cherry Chocolates in Liqueur        Poland

8        Nature's Sensation Seedless Raisins                              Thailand

9        Eikodo Fruit Candy                                                        Japan

10      Bourbon Mini Gift Butter Cookies                                 Japan

11      Hans Freitag Noblesse Cookies                                    Germamy

12      Giỏ gỗ Khắc laser Logo                                                Vietnam

0

0 đánh giá

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.